bisfenolBisfenol A (BPA), diğer kimyasallarla kombine olarak plastik yapımında kullanılan bir kimyasaldır. Uzun senelerdir kullanılmaktadır. Şeffaf ve katı bir plastik olan polikarbonat yapımında kullanılmaktadır. Polikarbonat, içecek şişeleri, biberon, saklama kapları gibi gıda kaplarının yapımında kullanılmaktadır. BPA ise, epokside bulunan ve gıda ve içecek kapları için koruyucu ve kaplayıcı görev yapmaktadır.  
 
BPA, Avrupa Birliği'nde gıda ile temasında Commission Directive 2002/72/EC of 6 August 2002 isimli direktifle kullanımına izin verilmiştir. Bunun yanı sıra ABD ve Japonya gibi ülkelerde de gıda ile temas halindeki malzemelerde kullanılabilmektedir. 

BPA gıdalarımıza nasıl bulaşabilmektedir?
Az miktarlarda BPA, polikarbonat plastikler ya da epoksi malzemeler aracılığı ile gıda ve içeceklere bulaşabilmektedir. Aynı zamanda plastiklerin zarar görmesi ile de gıdalara geçiş söz konusu olabilmektedir. 

BPA hakkında neden uyarılar bulunmaktadır?
BPA, hormon sisteminde etkilere neden olabilen kimyasallardan biridir. 1930'lardan itibaren BPA'nın östrojen hormonunu etkilediği bilinmektedir.  

Herhangi bir zarar oluşturmadan tüketilebilecek miktar nedir?
6 kg civarında ağırlıktaki, 3 aylık bir bebeğin, TDI değerine ulaşabilmesi için, biberonların formülasyonundaki değerden 4 kat daha fazla BPA alması gerekmektedir. 

Tolere edilebilir günlük alım miktarı (TDI) ne kadardır? .
TDI değeri, bir maddenin, vücut ağırlığı baz alınarak ifade edilen ve tüm yaşam boyunca herhangi bir risk olmadan her gün tüketilebilir olan miktarıdır.

Plastiklerdeki tanımlar
Paketleme uygulamalarında kullanılan 7 sınıf bulunmaktadır. 7. tip "diğer" sınıfı olarak adlandırılmakta ve polikarbonat ve epoksi gibi malzemeleri içermektedir ki bunlar bisfenol A momonerinden yapılmıştır. Bu plastiklere sıcağa maruz kaldığında, bisfenol A normal koşullarda ise 32 ng/saat hızı ile salınırken, normal bir durumdakinden 55 kat daha hızlı bir şekilde salınmaktadır. Tip 3 (PVC) de bisfenol A içerebilmektedir. Tip 1 (PET), Tip 2 (HDPE), Tip 4 (LDPE), Tip 5 (polipropilen) ve 6 (polisitren) polimerizasyon ya da paketleme formunda bisfenol içermezler, dolayısıyla gıda ve içeceklere bisfenol salınmaz.