Tarım ve Orman Bakanlığı tarafıından laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firma ve ürünlere ait bilgiler Bakanlığın internet adresinde yayınlanmıştır. Firmalara ulaşmak için tıklayın.

Gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklâmında kullanılan terimler ve ifadeler ile ilgili olarak; tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve yanıltılmasını önlemek, gıdaların etiketlenmesi, sunumu, tanıtımı ve reklamında yer alan yazılı ve görsel bilgilerin, kullanılan terimlerin ve ifadelerin kullanım koşulları konusunda gıda işletmecilerine yardımcı olmak ve resmi kontroller sırasında yapılacak değerlendirmelerde uygulama birlikteliği sağlamak amacı ile hazırlanan Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Kılavuzu Güncellenmiştir. Güncellenen kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Bilindiği üzere 02.04.2020 tarihli ve 31087sayılı Resmi Gazete'de "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmelik, ekmek ve ekmek çeşitlerinin kayıt işlemlerine dair düzenlemeler getirmektedir.

İşverenler ve çalışanlar için:

  1. Çalışanlar üretim alanına alınmadan önce temassız ateş ölçerle vücut sıcaklığının kontrol edilmesi ve ateşi olanların en yakın sağlık birimine yönlendirilmesi gereklidir.
Pazar, 26 Nisan 2020 00:30

Toplam Kalite Yönetimi

Kalite basit olarak bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliğidir. Kurumsal gözle kalite kavramına bakıldığında; Kurumun çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kullandığı, yararlandığı, tükettiği veya etkilendiği, mal veya hizmet şeklindeki iş sonuçlarının, önceden tespit edilmiş veya tahmin edilen ihtiyaçları karşılayan özelliklere sahip olma derecesidir. Görüldüğü üzere kalite kavramının temelinde tüketicilerin istekleri ve üretilen malın bu istekleri karşılayabilmesi bulunmaktadır.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 23:45

Mal ve Stok Yönetimi

Ürün karması bir şirketin ürettiği yada sattığı malların birleşimidir. Ürün karması ürüne olan talep ve bu ürünlerin karlılığı göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Stok ise firmanın gelecekte kullanmak üzere elinde bulundurduğu hammadde, yarı mamul, mamul ya da varlıklardır.  Mal ve stok yönetimi şirketin ürün karmasının ve bu ürünler üzerinde olan farklı taleplerin anlaşılmasını sağlar.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 23:11

Küreselleşme ve Yönetim

Küreselleşme, son yirmi yıl içerisinde, gerek uluslararası politika ve diplomasi alanında gerek bu alana ait akademik çalışmalarda en çok kullanılan terimlerin başında gelmektedir.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 22:33

İmaj ve Vizyon Yönetimi

Günümüz örgütlerinde meydana gelen yönetimsel, sosyal, siyasal ve ekonomik değişmeler ve gelişmeler, klasik yönetim anlayışının ve uygulamalarının iki binli yılların çağdaş yönetim ilke ve gereksinimlerine cevap vermede yetersiz ve etkisiz kaldığının anlaşılmasına neden olmuştur.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 21:54

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri hammadde tedarikinden son kullanıcılara kadar olan bütün halkaları (tedarikçiler, üretim merkezleri, depolar, dağıtım merkezleri, perakendeciler v.b.) birbirine bağlayan bir zincir olarak tanımlanabilir.

Cumartesi, 25 Nisan 2020 14:35

Gıda Krizi ve Artan Gıda Fiyatları

Kıtlık
Kıtlık ürün elde edilememesi, nüfus dengesizliği veya hükümet politikaları yüzünden genel olarak gıda bulunmaması demektir. Bu olguyu genellikle bölgesel yetersiz beslenme, açlık, yaygın ve artmış ölümler takip  eder. Tarih boyunca her kıtada kıtlıklar yaşanmıştır. Günümüzde bazı ülkelerde, özellikle Afrika’da sahra çevresinde büyük kıtlıklar devam etmektedir.

Page 1 of 17